Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016

Οικογένεια και σχολικός εκφοβισμός

Βασικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι η δηµιουργία υγιών ατόµων µε αρετή, αγωγή και γνώση. Το εκπαιδευτικό µας σύστηµα, καλείται να διαµορφώσει υγιείς αυριανούς πολίτες. Η ψυχική υγεία των µαθητών, είναι ένας στόχος που πρέπει να κατακτηθεί για όλους τους µαθητές που εµπλέκονται στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα. Η µακροχρόνια βασική εκπαίδευση, εντός των σχολικών συγκροτηµάτων, πέρα από τη κοινωνικοποίηση των µαθητών εµπεριέχει και αρκετούς αστάθµητους παράγοντες, όπως τον έµµεσο ή τον άµεσο εκφοβισµό. Ο εκφοβισµός αποτελεί µια πρακτική βίας που γίνεται σκοπίµως και έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την επαναληψιµότητα αυτής της µορφής βίας.

Κ. M. Μελισίδης , Οικογένεια και σχολικός εκφοβισμός

Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016

Ο λαβύρινθος της γνώσης του παιδευτικού μας συστήματος


Η Παιδεία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε κοινωνίας. Η πορεία κάθε κοινωνίας καθορίζεται μονοσήμαντα από την παιδεία των ατόμων που την απαρτίζουν. Η εκπαίδευση αποτελεί τον κλάδο της παιδείας, που ασχολείται με την παιδευτική διαδικασία, δηλαδή τη μόρφωση των ατόμων. Βασικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι η δημιουργία υγιών ατόμων με αρετή, αγωγή και γνώση. Το γνωσιολογικό περιεχόμενο που παρέχεται ποικίλει ανάλογα με το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία, η γνώση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να κατακτηθούν. Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να δούμε, υπό το φιλοσοφικό πρίσμα, την εκπαίδευση ως ένα λαβύρινθο γνώσης με την αέναη κίνηση μέσα σαυτόν. Γίνεται επίσης αναφορά στην αρμονική συνύπαρξη του εκπαιδευτικού συστήματος με την κοινωνία. Στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια παραλληλισμού με τη σπηλιά του Πλάτωνα


bootstrap


Το παιδευτικό μας σύστημα από τη φιλοσοφική όραση ενός εκπαιδευτικού. 
Σενάρια διδασκαλίας, μικροδιδασκαλίες αλλά και άλλες θεωρίες σχετικά με το παιδευτικό μας σύστημα.

καλή αρχή ...